Day: August 20, 2022

เครื่อง ควบคุม อุณหภูมิ และ ความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากแบรนด์ ORION มีแบบไหนบ้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากแบรนด์ ORION มีแบบไหนบ้าง

เมื่อพูดถึงเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นหรือเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  (Precision Air Processor) มีความสำคัญมากๆ เป็นเครื่องที่ช่วยรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ปัจจุบันนิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Data Center ห้อง Server room ห้องโทรคมนาคม  ฯลฯ เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีหลายแบรนด์ให้คุณเลือก วันนี้เราขอนำเสนอ  Precision Air ...