Day: January 15, 2022

อบรม ที่ อับ อากาศ

การทำงานในที่อับอากาศ การระบายอากาศและการอบรมที่อับอากาศการทำงานในที่อับอากาศ การระบายอากาศและการอบรมที่อับอากาศ

ทุกคนรู้หรือไม่ว่าการทำงานในที่อับอากาศ มีอัตรายมากแค่ไหน เรามักจะพบเห็นข่าวสาเหตุการเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศบ่อยครั้ง ที่อับอากาศ ก็คือ สถานที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะสามารถเข้าไปทำงานได้นาน หากเกิดภาวะขาดออกซิเจน อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องทำงานในที่อับอากาศ เช่น ช่าง วิศวกร พนักงาน ไปจนถึงพ่อบ้านแม่บ้าน หรือใครก็ตาม ต้องได้รับการอบรมที่อับอากาศ เพื่อให้เกิดความรู้แล้วความเข้าใจ ก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ...