การทำงานในที่อับอากาศ การระบายอากาศและการอบรมที่อับอากาศ

อบรม ที่ อับ อากาศ

ทุกคนรู้หรือไม่ว่าการทำงานในที่อับอากาศ มีอัตรายมากแค่ไหน เรามักจะพบเห็นข่าวสาเหตุการเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศบ่อยครั้ง ที่อับอากาศ ก็คือ สถานที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะสามารถเข้าไปทำงานได้นาน หากเกิดภาวะขาดออกซิเจน อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องทำงานในที่อับอากาศ เช่น ช่าง วิศวกร พนักงาน ไปจนถึงพ่อบ้านแม่บ้าน หรือใครก็ตาม ต้องได้รับการอบรมที่อับอากาศ เพื่อให้เกิดความรู้แล้วความเข้าใจ

ก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ ต้องเช็คให้แน่ใจว่าอากาศภายในสามารถหายใจได้ การระบายอากาศ เป็นสิ่งสำคัญ คือ วิธีการควบคุมบรรยากาศที่มีอันตรายในที่อับกาอาศ ด้วยวิธีการนำอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่อากาศที่มีอันตราย การระบายอากาศ จึงหมายถึง การใช้พัดลมหรือการใช้อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศอื่นๆ

เมื่อใดควรระบายอากาศ

  • เมื่ออากาศเป็นพิษ
  • เมื่อบรรยากาศสามารถติดไฟได้
  • เมื่ออากาศมีปริมาณออกซิเจนมากไป
  • เมื่ออากาศมีปริมาณออกซิเจนน้อยไป

การระบายอากาศมีขั้นตอนอย่างไร

  • ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าไปให้เริ่มระบายอากาศล่วงหน้า
  • ก่อนเข้าไปต้องทดสอบให้แน่ใจว่าการระบายอากาศเป็นเวลานานพอ
  • เมื่อเข้าไปแล้วต้องระบายอากาศอย่างต่อเนื่องตราบที่ยังมีคนอยู่ข้างใน

ระบบระบายอากาศมี 2 ชนิด

1.การระบายอากาศทั่วไป คือ การเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ไล่อากาศเสีย เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ

2.การระบายอากาศเสียจากจุดกำเนิด คือการจับสิ่งสะสม ณ จุดกำเนิด จากนั้นกำจัดออกไป อย่างไรก็ตามระบบนี้ใช้ไม่ค่อยได้ผลดีนัก เมื่อสิ่งสะสมกระจายตัวในวงกว้าง

กฎหมายได้มีการออกประกาศบังคับให้สถานประกอบการที่มีสถานที่อับอากาศต้องทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและให้พนักงานที่ทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ จึงจะสามารถทำงานในที่อับอากาศได้ 4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศจะต้องผ่านหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย

หลักๆ แล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ สารไวไฟ สารพิษ เรียนรู้เทคนิคการตรวจวัดปริมาณอากาศหรือออกซิเจน เทคนิคการตรวจวัดสารไวไฟ เทคนิคการตรวจวัดแก๊สพิษ วัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ นอกจากนั้นยังจะได้เรียนรู้การติดตั้งและการใช้งานไตรพอดสามขา อุปกรณ์ที่มีความสำคัญในงานอับอากาศ

การอบรมที่อับอากาศ ต้องเน้นการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดฝึกซ้อมปฏิบัติกู้ภัยแบบทีมและวิธีการมาตรฐานสากล ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการทำงานในที่อับอากาศ การอบรมการทำงานในที่อับอากาศ มีความสำคัญมาก เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยมากขึ้น